Posts Tagged ‘تب زرد’

واکسيناسيون مورد لزوم جهت مسافرت هاي خارجی

ژوئیه 17, 2009

بطور کلی مصونیت در مقابل بیماریها توسط واکسیناسیون به دو دسته تقسیم میشوند : 1ـ مصونیت های پایه (اصلی): واکسیناسیون بر علیه بیماری های گروه اول اساسی و همه باید آن را انجام دهند. این واکسن ها شامل : سرخک،اوریون،سرخجه،دیفتری،کزاز، پولیو یا فلج اطفال، و واکسن ب ث ژ میباشد . 2ـ مصونیت های تکمیلی: این گروه شامل واکسن هایی است که جهت مسافرین استفاده میشود و بستگی به مقصد و مدت اقامت شخص داردو شامل واکسن های ذیل میباشد:

vaccine travel1

Cholera یا واکسن وبا چون واکسن ضد وبا خیلی مؤثر نیست از ضروریات سازمان بهداشت جهانی در سال 1972خارج گردیده است بهر حال در زمان شیوع وبا در مناطقی که مسافرت و اقامت طولانی در آنجا ضروری است اقدامات پزشکی مورد نیاز میباشد.

(more…)