Posts Tagged ‘درجه حرارت’

بالاخره این تب چند درجه است؟

مه 2, 2009

بعد از تزریق واکسن یا به هنگام تزریق واکسنهایی مانند MMR و DPT اندازه گیری دمای بدن و اینکه بدانیم بچه تب دارد یا نه برایمان اهمیت دارداز طرفی هم اکنون مهمترین طریقه غربالگری جهت شک به انفولانزای خوکی تعیین دمای بدن است امادرجه حرارت بدن چقدر باشد که بگوییم یک بچه تب دارد؟ درجه حرارت اندازه گیری شده زیر بغل با درجه حرارت دهانی و یا مقعدی چه ارتباطی دارد؟ زمان لازم برای بودن ترمومتر در هر یک از محل های اندازه گیری دما(زیربغل-زیر زبان-مقعد) چه میزان باید باشدتا درجه حرارت را بصورت صحیح ثبت نماید؟

.

fever

.

(more…)