Posts Tagged ‘پیشگیری از آنفلوانزای خوکی’

اخرین پروتکل درمانی و پروفیلاکسی دارویی در انفولانزای خوکی

اوت 12, 2009

این راهنما ،‌ نحوه برخورد دارويي ‏با بیماران قطعی ، موارد متحمل یا مشکوک و همچنین موارد تماس نزدیک با عفونت آنفلوانزای با منشاء خوکی را شامل شود.

تعریف موارد عفونت با ویروس آنفلوانزای ‏A ‎‏ ‏‎(H1N1)‎‏ با منشاء خوکی‎ Virus) ‎‏ ‏‎(Swine-Origin-Influenza A‏ ‏

تعریف یک مورد قطعی عفونت ‏S-OIV ‎‏

عبارتند از : ‏ فردی با بیماری تنفسی تب دار ناگهانی همراه با تائید آزمایشگاهی آن توسط مرکز مدیریت بیماریهای واگیر میباشد. تائید ‏آزمایشگاهی براساس مثبت شدن يك یا تعداد بیشتری از تست های ذکرشده در زیر است :‏ ‏1.‏ Real-Time PCR or PCR‏ ‏RT-PCR= ‎ ‏2.‏ کشت ویروس در تخم مرغ جنین دار یا کشت سلول های انسانی.‏

تعریف مورد متحمل به عفونت با ‏S-OIV ‎‏ :‏

فردی با بیماری تنفسی تب دار حاد و مثبت از نظر گونه آنفلوانزای ‏A ‎‏ و منفی از نظر ‏H1 & H3‎‏ (يعني آنتی ژن های شایع ‏ودرگردش آنفلوانزای ‏A ‎‏ فصلی) براساس تست ‏Influenza PCR ‎‏ یا ‏Rapid test ‎می باشد.‏‎ ‎‏

تعریف مورد مشکوک به عفونت با ‏S-OIV ‎‏ :‏

به صورت بیماری تنفسی ناگهانی تب دار است که آغاز آن به یکی از صورت های زیر باشد:‏ ‏1.‏ آغاز علائم فوق در طي 7 روز پس از یک تماس نزدیک با فردی که مورد قطعی ‏S-OIV ‎‏ بوده است ‏ ‏2.‏ آغاز بیماری در طي 7 روز پس از مسافرت به منطقه ای (جامعه اي) که دارای یک یا تعداد بیشتری از موارد قطعی‏‎ S-‎OIV ‎‏ است ‏3.‏ فرد ساکن منطقه ای باشد که یک یا تعداد بیشتری از موارد قطعی عفونت ‏‎ S-OIV ‎نیز در آن دیده شده است. ‏

دوره سرایت پذیری بیماری:‏

مورد قطعي ویروس آنفلوانزای خوکی‏‎ (H1N1) ‎از یک روز پیش از بروز علائم تا 7 روز بعد از آغاز علائم بیماری مسري میباشد. ‏

تماس نزدیک به این صورت تعریف میشود:

‏ داشتن تماس از فاصله حدود (1.5 متر) یاکمتر با مورد قطعی یا مورد مشکوک به بیماری در کل دوره سرایت پذیری بیماری

تعریف بیماری تنفسی ناگهانی ‏‎(Acute Respiratory Illness, IRI) ‎

شروع اخیر حداقل دو مورد از موارد زیر میباشد :‏ احساس گرفتگی بینی یا آبریزش از ، گلو درد ، سرفه (با یا بدون تب قطعی یا احساس گرما) .

گروه هاي پرخطر

فردی که از لحاظ ابتلا به عوارض آنفلوانزاي خوکی در معرض خطر زیادی باشد یعنی افراد باضعف سیستم ایمنی در جامعه شامل: ‏

-کودکان زیر 5 سال

–زنان حامله بخصوص در سه ماهه دوم و سوم

– بیماران ریوی مزمن ( آسم و برونشیت)

– بیماران قلبی

– افراد ‏زیر درمانهای ضعیف کننده ایمنی مانند شیمی درمانی ها

– نارسایی کلیه و کبد و افراد بالای 65 سال .

این عوارض همانند ‏عوارض آنفلوانزای فصلی هستند.

ملاحظات خاص برای کودکان ‏

برای افراد 18 سال یا کمتر از آن که مشکوک به عفونت بوده یا مورد قطعی عفونت هستند به علت احتمال بروز سندرم ‏RAYE ‎تجویز آسپرین یا فراورده های حاوی آسپرین قدغن است . ( مانند بیسموت ساب سالیسیلات – ‏Peptobismol‏ ) برای کاهش ‏تب میتوان از سایر تب برها مانند استامینوفین یا سایر داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ‏NSAID ‎ها استفاده کرد . ‏

مقاومت نسبت به داروهای ضد ویروس :‏

ویروس آنفلوانزای ‏‎(H1N1) A ‎‏ با منشاء خوکی فعلا به داروهای ضد ویروس مهارکننده نورآمینیداز همانند زانامیویر واوسلتامیویر ‏حساس است . این ویروس به ضد ویروس خانواده دارویی آدامانتان مانند آمانتادین وریمانتادین مقاوم میباشد.

tamiflu

‏ درمان ضد ویروسی‎ ) ‎موارد احتمالی ، مشکوک یا قطعی عفونت آنفلوانزای خوکی‎(‎‏:‏

توصیه های مربوط به استفاده از درمان آنتی ویرال میتواند با دستيابي به آخرین اطلاعات مبنی بر میزان اثربخشی دارو ، طیف ‏بالینی بیماری ، عوارض جانبی داروهای ضد ویروس و حساسیت ویروس به دارو تغییر نماید. توصیه میشود درمان ضد ويروس برای ‏موارد قطعی، احتمالی یا مشکوک به عفونت با ویروس آنفلوانزای خوکی درنظر گرفته شود.‏ درمان بیماران بستری یا بیمارانی که از لحاظ ابتلا به عوارض بیماری در معرض خطر هستند بایستی در تقدم باشد.

(more…)

کودکان و پیشگیری از انفولانزای خوکی

ژوئن 8, 2009

swine-flu-looney-tunesاین نوشتار راهنمای قابل تجدید نظری را برای پزشکان معالج کودکان با عفونت قطعی و نیز موارد مشکوک به آنفلوانزای خوکی ‏‎(H1N1) A ‎‏ فراهم می آورد. ‏

پیشینه: ‏

کودکان و ویروس آنفلوانزای با منشاء خوکی ‏‎(S – OIV ) ‎‏ ‏
درحال حاضر اطلاعات اندکی در مورد چگونگی ابتلاء کودکان توسط ویروس جدید در گردش یعنیS- OIV ‎‏ در دسترس است . ‏اما براساس اطلاعات مربوط به آنفلوانزای فصلی وپاندمی قبلی میدانیم که کودکان کم سن وسال خصوصا زیر 5 سال وکودکانی که ‏دارای بیماری طبی پرخطر هستند ، شانس بیشتری برای ابتلا به عوارض مربوط به آنفلوانزا دارند. ‏

(more…)