Posts Tagged ‘کولی ها’

«کولی ها» جمعیت پرخطر فرا موش شده

ژوئیه 3, 2009

طی سه هفته گذشته 9 مورد بیماری سرخک در استان مازندران گزارش شده که سه مورد ان از شهرستان سوادکوه- سه مورد از بابل وسه مورد از ساری بوده . با توجه به این که کشور ما در مرحله حذف این بیماری قرار دارد این میزان بروز در این محدوده زمانی معنی دار می باشد.نکته ای که در این زمینه جلب توجه میکند اینست که هرنه مورد از اقوام کولی بودند که در رفت وامد مداوم بین تهران وشمال می باشند.

جالب اینجاست که در اردیبهشت و خرداد سال جاری ( بعد از گذشت 7 سال که هیچ مورد بومی سرخک در بلغارستان گزارش نشده بود) 84 مورد بیماری سرخک تا این لحظه گزارش شده که اکثر انها کولی های ساکن در شمال شرقی بلغارستان می باشند و بیشترشان در سنین زیریک سال تا 9 سال قرار دارند. جهت اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه  کنید. 9 درصد جمعیت بلغارستان را کولی ها تشکیل می دهند.

Gipsy Girl

طی سالیان گذشته با ورود مهاجرین افغان به داخل کشور در نتیجه افزایش قابل توجه شیوع بیماریهایی مانند سل -مالاریا –فلج اطفال و …سیستم بهداشتی توجه ویژه ای به این جمعیت مهاجر داشته و برنامه ریزی خاصی جهت این جمعیت در سیستم بهداشتی تدوین گردیده بطوری که جمعیت افاغنه دارای زیج حیاتی مستقلی در کلیه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی سطح کشور می باشند.

از سوی دیگر اقوام کولی از هزاران سال پیش ساکن قسمتی از فلات ایران شده اند و همواره به صورت جزایر جمعیتی مستقل در بین افراد جامعه زیسته اند نه تمایلی به اختلاط با سایر اقوام داشته اند و نه سایرین ایشان را پذیرفته اند. با توجه به خصوصیات فرهنگی و اداب و رسوم خاصشان همواره قوانین حاکم و مستقل خود را داشته اند از جمله در امر ازدواج-بی توجهی به ثبت تولد فرزندانشان و دریافت شناسنامه و عدم تمایل به اعزام فرزندانشان به سربازی و طرق خاص امرار معاش که بیشتر در جهت غلتیدن به سمت بزه کاری یا گدایی بوده است.خصوصیت دیگر این قوم که همواره معضل عمده ای برای سیستم بهداشتی مخصوصا جهت واکسیناسیون بوده است نقل مکان مداوم ایشان و تغیر وضعیت زندگی ایشان از شهرنشینی به چادرنشینی و صحرا نشینی و از ان به روستانشینی و باز ادامه این چرخه حتی در یک فاصله زمانی کوتاه می باشد. به همین علت می طلبد نگاه سیستم بهداشتی به ایشان یک نگاه ویژه باشد.

برای اشنایی بیشتر با این قوم به ادامه مطلب مراجعه کنید

(more…)